Kontakt

V prípade rezervácií dráh, či stolov nás prosím kľudne kontaktujte na telefónnom čísle 037 322 1239.

V prípade firemných akcií prosím kontaktujte managera prevádzky,  pána Miloša Mikušku / 0905 377 790 / mikuska@schoellers.sk